آزادی تعدادی از زندانیان غیر عمد بازداشتگاه موقت به مناسبت ایام ا… دهه فجر

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه شعبه استان از بازداشتگاه موقت بازدید ودر جمع 50 نفر از محکومین جرائم غیر عمد حضور پیدا کرد.

این دیدار در معیت آقای اختیار آبادی رئیس بازداشتگاه موقت ، خانم بهرامی مسئول مددکاری ستاد دیه استان به منظور بررسی آخرین وضعیت زندانیان جرائم غیر عمد شهرستان کرمان و همچنین آزادی تعدادی از آنان به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر انجام گرفت.

موسوی قوام در جمع محکومین گفت: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال جاری قرار داریم و نرخ دیه براساس نرخ تورم هر ساله افزایش می یابد محکومین به پرداخت دیه باید هر چه سریعتر جهت پرداخت بدهی خود اقدام نمایند

موسوی قوام افزود: نمایندگی صندوق تامین  خسارتهای بدنی در جنوب شرق کشور در استان راه اندازی گریده است بنابراین دیگر لازم نیست خانواده مددجویان سختی را ه و بعد مسافت را تحمل  کنند. کسانی که شرایط صندوق را دارند می توانند با ضمانت یک فقره چک یا سفته به میزان مبلغ بدهی خود از صندوق تامین وام درافت نموده و بدهی خود راپرداخت نمایند.

موسوی قوام در ادامه گفت: محکومین به پرداخت مهریه و نفقه و همچنین بدهکاران مالی که تاریخ بازداشت آنان مربوط به سال 93 می باشد و مبلغ پیش اعسار آنان زیر مبلغ یکصد میلیون ریال می باشد به نماینده ستاد دیه در زندان مرکزی جهت تشکیل پرونده مراجعه  تا هر چه سریعتر اقدامات بعدی برای آزادیشان صورت گیرد.

در این بازدید خانم بهرامی مسئول مددکاری ستاد دیه استان وضعیت تک تک مددجویان جرائم غیر عمد محبوس در بازداشتگاه را توضیح داده و مقرر گردید ابتدا محکومین به پرداخت مهریه و نفقه و بدهکاران مالی که شکات آنان به هیچ عنوان رضایت نمیدهند اعسار آنان پیگیری شودو بعد از تعیین مبلغ پیش قسط به ستاد دیه استان مراجعه نمایند که در نهایت منجر به آزادی آنان شود.