آخرین اخبار

اخبار

کمک ۱۰ میلیاردریالی خیر کرمانی در جهت آزادی محکومین غیر عمد

اخبار

آزادی ۷۵ مددجوی واجد الشرایط غیر عمد به مناسبت سفر ریاست قوه قضائیه به استان کرمان

اخبار

اهداء مبلغ ۲ میلیارد ریال توسط مجتمع آموزشی مفید در جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

اخبار

اهداء مبلغ ۱ میلیارد ریال توسط خیر کرمانی در جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

اخبار

فراهم شدن زمینه آزادی تعداد ۹ نفرمددجوی جرائم غیرعمد زندان های استان

اخبار

فراهم شدن زمینه آزادی تعداد ۱۰ نفرمددجوی جرائم غیرعمد زندان رفسنجان

اخبار

فراهم شدن زمینه آزادی تعداد ۹ نفرمددجوی جرائم غیرعمد به مناسبت هفته دفاع مقدس

اخبار

دعای خیر خانواده مددجویان غیر عمد پشت پناه خانواده ام بوده است

اخبار

فراهم شدن زمینه آزادی تعداد ۱۸ مددجوی جرائم غیر عمد به مناسبت هفته دولت

اخبار

برگزاری طرح نذر حریت در جهت آزادی محکومین جرایم غیر عمد

شعار سال

روش های کمک‌رسانی

پیوند ها