آزادی زندانیان جرائم غیر عمد که از سنوات قبل در زندان تحمل حبس می نمایند

یداله موحد رئیس کل دادگستری و رئیس هیات امنائ ستاد دیه استان در جلسه ویدئو کنفرانسی که با حضور فرمانداران ، روسای دادگستری ها ، دادستانها و روسای زندانهای استان برگزار شد

خواستار آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان که از سنوات قبل در زندان تحمل حبس می نمایند را شد.

وی گفت : با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته جشن های گلریزان در سطح استان با توجه به اعلام تاریخ  شهرستانها وحوزه مربوطه برگزار خواهد شد لذا خواهشمندیم مراسم فوق را در تاریخ اعلام شده برگزار و گزارش آن را به ستاد دیه استان ارسال نمایند.

در ادامه این جلسه وضعیت تمامی مددجویان غیر عمدی که از سنوات قبل در زندانهای استان می باشند با حضور مسئولین مربوطه  مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید با همکاری حوزه قضایی زمینه آزادیشان هر چه سریعتر فراهم گردد.