آزادی مددجوی بدهکار دیه با اخذ رضایت شاکی بدون پرداخت وجه

فریبا بهرامی مسئول مددکاری ستاد دیه شعبه استان گفت : با تلاش  و همکاری واحد مددکاری ستاد دیه استان مددجوی بدهکار دیه بدون پرداخت هیچ گونه وجهی با اخذ رضایت کامل شکات از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشت.

خانم بهرامی افزود : این مددجو در سال 1392 بدلیل بی احتیاطی در امر رانندگی و همچنین نداشتن بیمه نامه معتبر موجب مرگ مادر یک خانواده گردیده است.

بهرامی در ادامه گفت: شکات پرونده مذکور علی رغم داشتن تمکن مالی تحت هیچ شرایطی حاضر به گذشت نبودند اما در نهایت با تلاش و پیگیری های واحد مددکاری ستاد دیه استان بدون دریافت هیچ گونه وجهی حاضر به رضایت شده و موجبات آزادی مددجوی فوق در مورخه 94/08/21 فراهم گردید.