اولویت کمک ستاد دیه استان به مددجویانی است که از سنوات قبل تحمل حبس می نمایند

سید حجت الله موسوی قوام مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در جلسه ارتباط صوتی و تصویری ( ویدئو کنفرانس ) با زندانهای استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت های ستاد

دیه استان در هفت ماهه سال جاری گفت : اولویت ستاد دیه کمک به مددجویانی است که از سنوات قبل در زندان تحمل حبس می نمایند .

وی بیان داشت : ستاد دیه استان از ابتدای سال جاری موفق به آزادی تعداد 162 مددجوی واجد الشرایط از سطح زندانهای استان با پرداخت مبلغ 58 میلیاردو 363 میلیون ریال گردیده که حدود 80 درصد آزادی این تعداد از محل کمک های مردمی و خیرین بوده است همچنین بیشترین تعدا آزادی و پرداختی مربوط به زندان کرمان و کمترین آن زندان شهرستان بافت بوده که این تعداد آزادی و پرداختی بر اساس تعداد آمار موجود و پروندهای ارسالی به ستاد دیه استان و همچنین مبلغ وصولی در جشن های گلریزان  بوده است  .

موسوی قوام افزود : ستاد دیه استان در ماه مبارک سال جاری موفق به برگزاری تعداد 26 جشن گلریزان در سطح شهرستانهای استان گردیده که بیش از مبلغ 90 میلیارد ریال تعهد خیرین را داشتیم و تا کنون 60 درصد ان وصول گردیده است که امیدواریم با کمک روسای زندانهای تابعه و نمایندگان خود در سطح زندانها مابقی این مبلغ تا پایان سال 98 وصول و به حساب ستاد دیه استان واریز گردد.

ایشان در ادامه اظهار داشتند : طبق دستور العمل صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه آیت اله رئیسی محکومین به پرداخت مهریه و نفقه که معسر می باشند نباید در زندان تحمل حبس نمایند باید هر چه سریعتر زمینه آزادیشان فراهم گردد.

در این جلسه سلیمانی معاون سلامت ، اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان هم بیان داشت : کمک به هم نوع در فطرت انسانها نهفته است دین مبین اسلام هم بر اساس کمک ومددرسانی به یکدیگر بنیان گذاشته است  .

وی تصریح کرد: 80 درصد مددجویان گرفتار بند خصوصاً محکومین غیر عمد محتاج به کمک و امداد رسانی می باشند .اگر همکاری ارگانها و نهادهاو موسسات را در زمینه فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع جرم راداشته باشیم دیگر نباید محکوم غیر عمدی به زندانها وارد شود .

ایشان در ادامه عنوان داشتند : طبق نامه ارسالی ستاد دیه کشور مددکاران و نمایندگان ستاد دیه نباید منتظر مددجو و یا خانواده آنان باشند که در جهت آزادی وی اقدام نمایند بلکه باید خود بصورت خودکار اقدام و ضمن تشکیل پرونده این مددجویان زمینه آزادیشان را فراهم نمایند همچنین مددکاران باید اطلاعات کافی از مددجویان و نوع جرم آنان در اختیار داشته باشند .

در ادامه خانم بهرامی مسئول مددکاری ستاد دیه استان ضمن بررسی وضعیت مددجویانی که از سنوات قبل در زندان می باشند عنوان داشتند هرچه سریعتر باید پرونده مددجویانی که در ستاد دیه استان فاقد پرونده می باشند  تکمیل و به ستاد دیه ارسال تا زمینه آزدایشان فراهم گردد ایشان در پایان افزودند : مددجویانی که مبلغ بدهی آنان بالا می باشد و ستاد دیه توانایی پرداخت بدهی آنان را بر طبق دستور العمل ندارد باید اعسار داده و مبلغ پیش قسط را از ستاد دیه دریافت نمایند و هیچ مددجوی واجد الشرایط جرائم غیر عمدی نباید در ستاد دیه فاقد پرونده باشد .