اولین گردهمایی نمایندگان ستاد دیه در زندانهای استان در سال جاری

اولین گردهمایی نمایندگان ستاد دیه در زندانهای استان روز دوشنبه مورخه 93/03/26 در سالن ویدئو کنفرانس اداره کل زندانهای استان برگزار گردید.

سید حجت اله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان هدف از تشکیل این گردهمایی را 1- بررسی آخرین وضعیت زندانیان جرائم غیر عمداستان

2- برنامه ریزی در جهت آزاد سازی زندانیان جرادم غیر عمد با توجه به شیوه نامه ارسالی از سوی ستاد دیه کشور

3- شیوه های جدید در جذب کمک های مردمی و خیرین

4- فعال تر نمودن گروه تحقیق در شهرستانها را عنوان نمودند.

در ادامه خانم بهرامی مسئول مددکاری ستاد دیه استان در خصوص نحوه کمک ستاد دیه استان در سال جاری توضیحاتی را به نمایندگان ستاد دیه در زندانهای استان دادند.