بازداشتگاه کرمان در ارایه خدمت به مددجویان جرایم غیرعمد و مالی در کشور کم نظیر است

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان گفت: بازداشتگاه کرمان با ویژگی های خاص در طراحی و ارایه خدمت به مددجویان جرایم غیرعمد و مالی، در کشور کم نظیر است.

“علی ولی نیا” روز پنجشنبه در دیدار با کارکنان بازداشتگاه کرمان، افزود: بازداشتگاه موقت کرمان به صورت مستقل و با چارت سازمانی مستقل راه اندازی شده و می تواند به صورت منفک از زندان با دادگستری مکاتبه داشته باشد و شعبات دادگاه ها نیز می توانند مددجویان جرایم غیرعمد و مالی را به صورت مستقیم به این واحد بفرستند.
وی اظهار کرد: در بازداشتگاه کرمان، مددجویان همه روزه امکان ملاقات با وکیل خود را دارند.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه همه ما پیگیری تا آزادی مددجویان به ویژه مددجویان جرایم غیر عمد است، عنوان کرد: در زندان ها همواره تاکید بر اصلاح مددجویان و ایجاد زمینه بازگشت سعادتمندانه آنها به زندگی فردی و اجتماعی است و در بازداشتگاه نیز تاکید بر انجام کارهای مددکاری و روانشناسی و نیز جلب رضایت شاکیان به منظور ایجاد زمینه آزادی مددجویان است.
ولی نیا بر حفظ حقوق فردی و اجتماعی مددجویان زندان ها و بازداشتگاه تاکید و خاطرنشان کرد: نوع برخورد کارکنان زندان ها با مددجویان باید اسلامی و مناسب باشد زیرا زندان، کیفر گناه یا خطای زندانی است و نباید با رفتارهای نامناسب به شخصیت و روحیات زندانیان خدشه ای وارد کرد.
وی تاکید کرد: در بازداشتگاه کرمان باید به کارهای مددکاری، روانشناسی، فرهنگی و آموزشی توجه ویژه ای شود.
وی گفت: بازداشتگاه کرمان با ظرفیت 200 نفر طراحی شده بود که با تلاش های انجام شده و برنامه ریزی مناسب ظرفیت این مکان به 430 نفر افزایش یافت.
گفتنی است قبل از این مراسم مدیر کل زندانهای استان با مددجویان این بازداشتگاه از نزدیک و چهره به چهره صحبت نمود و دستورات لازم جهت رفع مشکلات آنها را صادر کرد.