بازدید بازرس مدیر عامل ستاد دیه کشور از بازداشتگاه موقت زندان مرکزی کرمان

علی شمس بازرس مدیر عامل ستاد دیه کشور صبح روز پنج شنبه مورخه 1393/10/11 از بازداشتگاه موقت زندان مرکزی کرمان بازدید نمود.

در این دیدار آقای موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان ، کارکنان بازداشتگاه و تعدادی از مددکاران زندان مرکزی حضور داشتند.

آقای شمس از کلیه بخش های مختلف بازداشتگاه دیدن نموده و با مراحل ساخت و آماده سازی بازداشتگاه و نحو ارائه خدمات به متهمین آشنا شدند .

وی گفت : بازداشتگاه محل مناسبی از حیث نگهداری مجرمین غیر عمد ،سالن سه گانه ملاقات های حضوری ، تلفنی (کابینی) حضوری و خصوصی بسیار خوب طراحی شده است .

در ادامه علی شمس در جمع محکومین جرائم غیر عمد حضور پیدار کردند و با جمعی از محکومین به پرداخت دیه ، مهریه و بدهکاران مالی صحبت نمودند و ضمن استماع مشکلات قضایی آنان نسبت به رفع مشکل و تسریع در آزادی آنان رهنمود های لازم را ارائه نمودند.

در پایان وی اظهار امیدواری کرد با پیگیری ستاد دیه استان و مددکاران زندان مرکز ی هرچه سریعتر زمینه آزادی مددجویان جرائم غیر عمد از زندان فراهم و این عزیزان به آغوش گرم خانواده های خود بازگردند.