بازدید رئیس کل دادگستری استان از ستاد دیه

یدالله موحد رئیس کل دادگستری و رئیس هیات مدیره ستاد دیه استان در همراه آقای علی ولی نیا مدیر کل اداره زندانها از ستاد دیه استان بازدید نمودند.

در این بازدید ابتدا مدیر عامل ستاد دیه ضمن خیر مقدم به رئیس و نائب رئیس هیات مدیره ستاد گزارشی از برنامه های این ستاد در سه ماهه پایان سال جهت مساعدت به زندانیان نیازمند جرائم غیر عمدی خصوصاً بدهکاران دیه ارائه نمودند.

سپس رئیس کل دادگستری با بخش های کاری ، پرسنل ستاد دیه و نحوه کارآنان آشنا گردیدند. وی همچنین توضیحاتی را در خصوص تسریع در کار ارباب رجوعان و مددجویان جرائم جرائم غیر عمد به پرسنل ارائه نمودند.

ایشان در ادامه عنوان داشتند این قشر از جامعه که ستاد دیه در خدمت آنان می باشد از افرادآسیب دیده جامعه هستند که هم مقصر حادثه و هم شاکی هر دو دچار تضرر و آسیب شده اند. افرادی که ممکن است با هر حرف و سخنی از سوی ما آسیب جدی تری ببینند پس حسن اخلاق و رفتارشایسته  و نحوه سخن گفتن مناسب با این قبیل مراجعه کنندگان می تواند به آنان خیلی کمک کند.

علی ولی نیا مدیر کل اداره زندانهای استان در این بازدید گفت : اداره کل زندانهای استان تعامل بسیار خوبی با ستاد دیه استان دارد به نحوی که در تمامی زندانهای استان یک نفر را بعنوان نماینده ستاد دیه منصوب نموده که تمامی کارهای مربوط به زندانیان جرائم غیر عمد را پیگیری می نماید و در نهایت ضمن تشکیل پرونده به ستاد دیه استان جهت مساعدت ارسال می نمایدالبته لازم به ذکر است که سوی ستاد دیه استان راهنمایی می گردد.

در پایان این دیدار آقایان موحد و ولی نیا از خدمات ارزنده ستاد دیه همچنین مدیرعامل و پرسنل ستاد دیه که در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان فعالیت می نمایند تشکر نموده اند.