بازدید مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان از زندانهای جنوب استان

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان بهمراه آقای علی ولی نیا مدیر کل اداره زندانها و نائب رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان روز گذشته از زندانهای جنوب استان بازدید و با محکومین جرائم غیر عمد این زندانها دیدار نمودند.

ابتدا آقای ولی نیا و موسوی از زندان شهرستان جیرفت بازدید نموده و بعد از آن از زندانهای منوجان و کهنوج بازدید داشته اند.

آقای موسوی در جمع محکومین غیر عمد این زندانها ضمن ارائه شرایط کمک ستاد دیه استان به این قبیل زندانیان خواستار پیگیری مسئولین زندان بویژه مددکاران در جهت فراهم نمودن زمینه آزادی محکومین فوق تا پایان سال جاری شدند.

در ادامه آقای ولی نیا گفت : هدف ستاد دیه کمک به زندانیان نیازمند و آبرومند جرائم غیر عمد است تا هر چه سریعتر به آغوش گرم خانواده های خود بازگردند.

ایشان در ادامه افزودند اولویت ستاد دیه زندانیانی است که مدت حبس آنها بیشتر بوده و از اقشار نیازمند جامعه باشند .