بازدید کارشناسان ستاد دیه کشور از ستاد دیه استان

در این بازدید عملکرد ستاد دیه استان از نظر جداول فرآیند آزاد سازی ، آمار موجود زندانیان جرائم غیر عمد ، نحوه تشکیل پرونده مددجویان و همچنین نحوه عملکرد امور مالی مورد بررسی قرار گرفت .

مجید سرحدی مدیر امور مالی ستاد دیه کشور در این بازدید گفت : بازرسی ها از ستاد های دیه در سطح استانها یک امر ضروری و واجب است که باعث بروز شدن ستاد ها می شود.

وی افزود این بازرسی ها بصورت سالیانه انجام می شود همچنین باعث رقابت بین ستاد های دیه با یکدیگر می شود.

مهدی محمدی کارشناس امور استانها در ستاد دیه کشور در این بازدید گفت : دربررسی از پرونده های آزاد شده در 2 سال اخیر که بعمل آمده مشخص گردید پرونده ا از حیث تکمیل مدارک خوب بوده و تمامی پرداخت ها بر اساس شرایط آئین نامه ها و شیوه نامه های صادره می باشد.

وی بیان نمود: در پرونده های مددجویان جرائم غیر عمد که از سطح زندانهای استان آزاد شده اند 65% از شکات پرونده ها تخفیف بدهی و گذشت اخذ گردیده است .

وی همچنین گفت : ترکیب هیات مدیره ستاد دیه استان دولتی است و نیاز به جذب 2 نفر از معتمدین و نیکوکاران بنام استان می باشد.

محمدی افزود : عملکرد گروه تحقیق ستاد دیه با زحمات 44 محقق در سطح استان خوب ارزیابی گردیده است.

وی در پایان گفت ستاد دیه استان در جهت هر چه بیشتر کمک های مردمی باید تعامل بیشتری با اتاق بازرگانی ، اصناف ، کارخانه ها ، صنایع و …. داشته باشد.

در این بازدید آقای سید نصر الله گنجعلی خانی رئیس گروه تحقیق ستاد دیه نیز حضور داشت ودر خصوص نحوه تحقیق و بررسی پرونده ها توضیحاتی را ارائه نمودند.

گنجعلی خانی عنوان نمود : که تحقیق در خصوص مددجویان جرائم غیر عمد صرفاً به تحقیقات محلی و میدانی و یا گفتار (کلامی) محدود نمی گردد بلکه از بعضی از سازمانها هم استعلام بعمل می آید مانند اداره ثبت اسناد و املاک که آیا مددجو مستغلاتی را بنام خود دارد یا نه