برگزاری اولین نشست اعضاء کارگروه برنامه ریزی جشن گلریزان استان کرمان

اولین نشست اعضاء کار گروه برنامه ریزی جشن گلریزان استان صبح روز چهارشنبه مورخه 93/04/11 با حضور رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی ، مدیر روابط عمومی صداو سیمای مرکز کرمان و مدیر عامل ستاد دیه استان برگزار گردید.

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان هدف از برگزاری این نشست را 1 – چگونگی نحوه برگزاری جشن گلریزان در سطح استان 2- زمان برگزاری مراسم 3- مکان برگزاری مراسم اعلام نمودند.

وی  افزود : جشن گلریزان همه ساله با هدف کمک به آزادی زندانیان نیازمند و آبرومند جرائم غیر عمد برگزاری می گردد.

در ادامه موسوی قوام گزارش کاملی از برگزاری جشن های گلریزان در سالهای گذشته به اعضاء کارگروه ارائه نمودند.

در این نشست آقای حسینی مدیر روابط عمومی صداو سیمای مرکز کرمان آمادگی صداو سیما را در برگزاری جشن گلریزان اعلام نمودند.