برگزاری جشن گلریزان جیرفت /مردم جنوب گل کاشتند

جشن گلریزان شهرستان جیرفت با حضور مسئولین قضایی و اجرایی شهرستان های جنوبی استان در سالن ورزشی شهید زحمتکشان برگزار گردید .

 رمضان امیری مدیر کل زندان‌ ها و نائب رئیس هیات امناء ستاد دیه استان در جشن گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد شهرستان جیرفت  ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم برای شرکت در این مراسم گفت: از ابتدای تشکیل ستاد دیه از سال ۱۳۸۰ تا کنون باتوجه به برنامه‌هایی که ستاد دیه دارد اقدامات خوبی انجام شده است و تاکنون دو هزار ۹۵۵ نفر زندانی جرائم غیر عمد در کل استان به کانون گرم خانواده بازگشتند، ازاین تعداد ۶۷۶ نفر بدون پرداخت وجه و تعداد دو هزار و ۲۷۹ نفر با پرداخت وجه مبلغ ۴۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان از زندان آزاد شدند.

وی افزود: تا کنون ۱۳۴ جشن گلریزان در کل استان کرمان برگزار شده که ازاین تعداد مراسم ۱۶ جشن مربوط به شهرستان جیرفت بوده و ۱۹۶ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در این شهرستان به کانون گرم خانواده باز گشتند

احمد علی انجم روز رئیس دادگستری شهرستان جیرفت در ایم مراسم گفت:مبنای این جشن آزادی ۳۶ زندانی جرائم غیر عمد در چهار شهرستان جیرفت، عنبرآباد، رودبار و فاریاب است.

وی افزود: برای آزادی این ۳۶ زندانی مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مورد نیاز است و به هر میزان که خیرین و مردم کمک کنند جمع کل آن میزان را ستاد دیه استان کرمان پرداخت میکند، یعنی اگر مردم و خیرین همت کنند ۸۰۰ میلیون تومان برای آزادی این زندانیان پرداخت کنند و مابقی را ستاد دیه استان پرداخت خواهد کرد و این ۳۶ زندانی به آغوش گرم خانواده برمی گردند.

انجم روز تصریح کرد: تمام این وجوه نقدی فقط برای آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ادامه موسوی قوام مدیرنمایندگی  ستاد دیه استان کرمان نیز بیان داشت : ۳۱۴ نفر زندانی جرائم غیر عمد در کل استان وجود دارد و برای آزاد سازی این افراد مبلغ ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نیاز می‌باشد.

وی تصریح کرد:مردم می‌توانند فطریه روزه خود را برای آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد از طریق شماره حساب ۰۲۰۰۶۰۰۲۶۲۰۰۲ و شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۳۲۴۱۱ به نام ستاد دیه استان کرمان پرداخت کنند.