برگزاری جشن گلریزان شهرستان ارزوئیه

شامگاه یک شنبه شب مصادف با شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان جشن گلریزان شهرستان ارزوئیه با حضور، امام جمعه فرماندار،رئیس دادگستری ، معاون اصلاح و تربیت اداره کل زندان های استان و جمعی ازخیرین و مسئولین اجرایی برگزار شد.

منظری توکلی فرماندار شهرستان ارزو ئیه دراین مراسم با بیان اینکه نیکوکاری در اسلام اهمیت زیادی دارد، گفت : به انجام

عمل نیکوکاری در دین مبین اسلام سفارش و از اهمیت زیادی برخوردار است و هرکس که می تواند باید در راه خیر قدم بردارد خصوصاً آزاد کردن بنده ای از بندگان خداوند که بصورت ناخواسته وارد زندان شده است.

وی اظهار داشت: جشن گلریزان ماجرای ارادت همه ایرانیان به اهل بیت به ویژه امام حسن مجتبی است که در بخشندگی جایگاه ویژه ای دارند و این جشن ها در راستای اشاعه فرهنگ علوی با نگاه تحکیم بنیان خانواده صورت می گیرد .

وی بیان داشت: زندانیان غیرعمد همواره چشم به گذشت شاکیان، کمک دولتمردان و خیرین نیکوکار دارند و وظیفه ماست به این عزیزان کمک و یاری برسانیم.  

کرامت عبدلی نژاد  معاون سلامت ، اصلاح و تربیت اداره کل زندان های استان نیز در  این مراسم گفت: در حال حاضر 260 زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان وجود دارد که  به نوعی چشم انتظار کمک شما خیرین دیار کریمان هستند  

وی گفت :جشن گلریزان در 23 شهرستان استان درطول ماه مبارک رمضان به منظور زندانیان جرائم غیر عمد افرادی که بصورت ناخواسته بدلیل عدم آگاهی از قانون وارد زندان شده برگزارمی گردد.

وی درپایان بیان داشت : محکومین جرائم غیر عمد شهرستان ارزوئیه در زندان بافت تحمل حبس می نمایند که برای آزادی تعداد 32 زندانی جرائم غیر عمد  شهرستان های بافت و ارزوئیه بیش از 6 میلیارد ریال نیاز است .