برگزاری جلسه ارتباط صوتی و تصویری نمایندگان ستاد دیه

چهارمین جلسه ارتباط صوتی و تصویری (ویدئوکنفرانس) نمایندگان ستاد دیه روز گذشته مورخه 94/11/11 برگزار گردید.

این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت زندانی جرائم غیر عمد استان خصوصاً محکومین به پرداخت دیه و محکومینی که تاریخ بازداشت آنان مربوط به سال قبل می باشد و همچنین طرح آزادی 3 زندانی در هر روز در ایام ا… دهه فجر برگزار گردید.

سید حجت اله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه شعبه استان در این جلسه ابتدا گزارشی از عملکرد ستاد دیه در 10 ماهه ابتدای سال جاری به نمایندگان ارائه نمودند.

وی اظهار داشت : از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 121 مددجوی جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ بیش از چهل و چهار میلیاردوبیست و چهار میلیون ریال با همکاری شما نمایندگان ستاد دیه از سطح زندانهای استان آزاد شدند.

ایشان در ادامه گفتند : طبق دستور العمل ارسالی از سوی ستاد دیه کشوربایستی در هر روز 3 زندانی در ایام … دهه فجر از زندان آزاد شوند .

مدیر عامل ستاد دیه بیان داشت : با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال جاری قرار داریم و هر ساله براساس نرخ تورم قیمت دیه افزایش میابد بنابراین تمامی پرونده محکومین به پرداخت دیه برای استفاده از تسهیلات ستاد دیه و صندوق تامین خسارتهای بدنی باید تا 20/11/1394 به ستاد دیه استان ارسال گردد. همچنین محکومین به پرداخت مهریه و بدهکاران مالی که شکات انان به هیچ عنوان رضایت نمیدهند پیگیر اعسار آنان بوده تا هر چه سریعتر با پرداخت پیش قسط از زندان آزاد گردند.

در ادامه  خانم بهرامی مسئول مددکاری ستاد دیه استان در خصوص دستورالعمل های صادره ستاد دیه و نحوه کمک ستاد دیه به زندانیان جرائم غیر توضیحاتی را به نمایندگان دادند.