برگزاری جلسه فصلی نمایندگان ستاد دیه در زندانهای استان

آخرین جلسه فصلی نمایندگان ستاد دیه در اداره کل زندانهای استان تشکیل گردید.

در این جلسه موسوی قوام مدیرعامل ستاد دیه استان ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت : جرائم غیرعمد جرائم پیش بینی نشده ای هستند که انسان به صورت غیر مترقبه با آن مواجه می شود وظیفه ستاد دیه است که با بررسی دقیق نسبت به کمک این قبیل از زندانیان  اقدام کند .

موسوی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی آخرین وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد ، آموزش سیستم آمار رایانه و استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات نمایندگان ستاد دیه اعلام کرد و تاکید کرد با توجه به افزایش نرخ دیه باید تمام تلاشمان را به کار گیریم تا در واپسین روزهای سال جاری تمامی زندانیان موجود که شامل دیه می شوند آزاد شوند که این امر باعث می شود افزایش دیه شامل حال آنها نشود .

در ادامه این جلسه آمار موجود هر زندان بصورت تفکیک مورد بررسی قرار گرفت سپس خانم بهرامی مسئول مددکاری ستاد دیه استان در خصوص تشکیل پرونده مددجویان جرائم غیر عمد توضیحاتی را به نمایندگان ستاد دیه دادند.

در ادامه جلسه آقای رضایی مسئول آمار رایانه ستاد دیه استان نرم افزار عرفه تهیه شده از سوی ستاد دیه مرکز را به نمایندگان ستاد دیه در زندانهای استان آموزش دادند

.