برگزاری دومین جلسه ارتباط مستقیم صوتی و تصویری (ویدئو کنفرانس) نمایندگان ستاد دیه در زندانهای استان

دومین جلسه ارتباط مستقیم صوتی و تصویری (ویدئو کنفرانس ) نمایندگان ستاد دیه در زندانهای استان در روز پنج شنبه مورخه 92/09/14 برگزاری گردید .

این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت زندانیان جرائم غیر عمد و لزوم برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب جهت فراهم نمودن زمینه آزادی این قبیل از زندانیان برگزار شد .

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان در این جلسه ضمن ارائه عملکرد ستاد دیه و اعلام آخرین آمار موجود هر زندان به تفکیک نوع جرم و تاریخ ورودی از نمایندگان ستاد دیه در خواست نمود که اولویت آزادی را برای زندانیانی که داری حبس بیشتری هستند بگزارند.

ایشان در ادامه ضمن تاکید بر تشکیل و یافعال سازی گروه تحقیق و همچنین برگزاری جشن گلریزان در شهرستانها از نمایندگان ستاد دیه در زندانهای استان خواستار پیگیری این موارد و ارسال نتیجه به ستاد دیه استان شدند.