برگزاری پنج جشن گلریزان در سطح استان در دهه کرامت

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان در سومین نشست اعضاء هیئت مدیره ستاد دیه  در سال جاری که روز شنبه مورخه 93/04/21 در دفتر رئیس کل دادگستری برگزار گردید از برگزاری پنج جشن گلریزان در سطح استان در دهه کرامت با محوریت شهر ستان های کرمان ، رفسنجان ،جیرفت ،سیرجان و بم خبر داد.

وی در ادامه گفت :پانزده زندانی جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ 4/041/962/000 ریال در سه ماهه اول سال 93 از زندانهای استان آزاد گردیده اند.

همچنین وی آمار موجود زندانیان جرائم غیر عمد در سطح استان را 191 نفر بیان نمودند که برای آزادی  آنان مبلغی بالغ بر 70/000/000/000 ریال نیاز است.

وی با بیان این موضوع که در ماه مبارک رمضان قرار داریم امیدواریم با کمک خیرین و عموم مردم شاهد آزادی تعداد بیشتری از زندانیان جرائم غیر عمد باشیم .