تاکید رییس کل دادگستری استان کرمان بر گسترش قانونمندی در جامعه

حجت الاسلام ˈعلی توکلیˈ روز دوشنبه در جلسه هیات مدیره ستاد دیه استان کرمان افزود: قانونمندی و انضباط اجتماعی دو روی یک سکه هستند که هر چه مردم را بیشتر مقید به رعایت قانون کنیم، مشکلات کمتری خواهیم داشت.
رییس هیات مدیره ستاد دیه استان کرمان تصریح کرد: بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی ناشی از رعایت نکردن مقررات و قوانین است و هر چه قوانین شرعی، اخلاقی و قوانین نوشته شده دست بشر بیشتر رعایت شود، آرامش بیشتری در جامعه حاکم خواهد بود و معضلات و آسیب ها کاهش می یابد.

وی انضباط اجتماعی را نشانه امنیت روانی افراد جامعه دانست و گفت: افراد به هر میزان روح و روان آرامتری داشته باشند، انضباط اجتماعی را کامل تر و جامع تر رعایت می کنند.

حجت الاسلام توکلی، بی انضباطی را ناشی از قانون گریزی خواند و عنوان کرد: مدیران نیز باید بیش از همه، افرادی قانونمند باشند و در این صورت، انضباط اجتماعی بهتر و بیشتر در جامعه جریان می یابد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به برگزاری جشن گلریزان کرمان در صدا و سیمای مرکز این استان، گفت: این جشن تاثیر بسزایی در جامعه داشته است و تلاش های دست اندرکاران این بخش شایسته تقدیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در این نشست گفت: آموزش و پرورش متعلق به همه افراد جامعه است و باید در تمامی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، حضوری فعال داشته باشد.

ˈابراهیم جهانگیریˈ افزود: آموزش و پرورش باید در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز برنامه های منجسم و حساب شده ای داشته باشد که در این رابطه با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان همکاری و تعامل بسیار خوبی دارد.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش ضمن ارتباط با دانش آموزان، با اولیای آنها نیز در ارتباط است و از این طریق می تواند در حوزه های پیشگیری، آموزش های پیشگیرانه را به آنها ارایه دهد.

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش استان کرمان برای همکاری با ستاد دیه استان آمادگی کامل دارد