تجلیل از خیرین و یاوران ستاد دیه در ایام الله دهه فجر

در نوزدهمین نشست اعضای هیات مدیره ستاد دیه شعبه استان کرمان ، با پیشنهاد مدیر عامل ستاد دیه و موافقت اعضاء مقرر شد به منظور تجلیل از حضور معنوی و مشارکت خیرین در امر آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد و همچنین گسترش فرهنگ کمک به همنوع از جمله افرادی که ناخواسته گرفتار زندان شده اند جلسه ای با حضور مسئولین استان ، اعضای هیات مدیره ستاد دیه و خیرین شهرستان کرمان در ایام الله دهه فجر برگزار گردد.

موسوی قوام در ادامه اظهار داشت:   18 نشست هیات مدیره ستاد در سال جاری تا کنون برگزار شده است. همچنین 140 فقره پرونده مددجویان جرائم غیر عمدی در جلسات هیات مدیره ستاد دیه استان در سال جاری مطرح شده که از این تعداد ستاد دیه استان موفق به آزادی 121 نفر با پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیاردو بیست و چهار میلیون ریال شده است.

وی همچنین گفت: از تعداد121 مددجوی آزاد شده از سطح زندانهای استان تعداد57 نفر از محل  کمک‌های مردمی و خیرین با پرداخت مبلغ چهار میلیاردو چهارصد و پنجاه و پنج میلیون ریال ، تعداد 13 نفر از کمک‌های ویژه ستاد دیه مرکز با پرداخت مبلغ شش میلیاردو سیصد وسی و چهار میلیون ریال ، 25 نفربا پرداخت مبلغ بیست ونه میلیاردودویست و هفتاد و پنج میلیون ریال از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی ، 14 نفر با پرداخت مبلغ سه میلیاردو نهصد و شصت میلون ریال از محل تسهیلات قرض الحسنه دولتی اعتبارات بانکها و 12 نفر بدون پرداخت هیچ گونه وجهی از زندان آزاد شدند.  

موسوی با بیان اینکه خوشبختانه 12 نفر در سال جاری با اخذ رضایت شاکی بدون پرداخت هیچ وجه نقدی، از زندان آزاد شدند، تصریح کرد: در سال جاری با 87 نفر از شاکیان پرونده صحبت به عمل آمد و نهایتا مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون تومان تخفیف صورت گرفت.    همچنین تا به امروز 51 نفر از مددجویان جرائم غیر عمد مبلغ پنج میلیارد و 723 میلیون تومان از بدهی خود را تامین نموده اند .

مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان در ادامه گفت در حال حاضر تعداد 193 زندانی جرائم غیر عمد در سطح زندانهای استان تحمل حبس می نمایند . که تعداد163 نفر از این مددجویان ورودی سال جاری هستند و مابقی از سال 93 در زندان‎های استان    می باشند. از این تعداد 24 نفر محکوم به پرداخت  دیه، 43 نفرمحکوم به پرداخت بدهی مالی ، 126 نفر هم محکومین به پرداخت مهریه و نفقه می باشند.