تعیین مهریه های سنگین و آنچنانی با هدف استحکام زندگی یک باور غلط می باشد.

سید حجت الله موسوی قوام در سومین جلسه صلح و سازش زندانیان جرائم غیر عمد زندان کرمان که با همکاری هیات امناء و امام جماعت در مسجد خاتم الانیاء شهرک باهنر برگزار شد گفت : باید این باور غلط و اشتباه را از فکر عموم جامعه پاک کرد که مهریه سنگین باعث استحکام یک زندگی می شود و زوج را به زندگی خود پایبند می نماید.

موسوی قوام بیان داشت : هیچ گاه مهریه سنگین خوشبختی یک زوج را تامین نمی نماید در واقع یک زندگی زمانی تداوم دارد و برای زوجین شیرین است که هر دو طرف نسبت به تعهدات خود به زندگی مشترکشان پای بند بوده و و در بعضی از موارد نسبت به خطای یکدیگر چشم پوشی و گذشت نموده که این امر باعث تداوم یک زندگی می شود.

وی اظهار داشت : باور های غلطی در جامعه کنونی ما نسبت به تعیین مهریه های سنگین وجود دارد که با یک فرهنگ سازی در سطح جامعه خصوصاً قشر دانش آموز ، دانشجو می توان این فرهنگ و باور غلط را از بین برد . مانند فرهنگ عدم استفاده از کمربند ایمنی  برای سرنشینان خودرو

وی در ادامه گفت : ستاد دیه استان از ابتدای تاسیس خود در سال 1380 توانسته است بیش از 2800 مددجوی واجد الشرایط جرائم غیر عمد را از سطح زندانهای استان آزاد نماید که تعداد 665 نفر از آنان با اخذ رضایت شکات و بدن پرداخت هیچ گونه وجهی صورت گرفته است در واقع شکات به نوعی یاوران ستاد دیه در زمینه  آزادی زندانیان غیر عمد بوده اند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در پایان گفت : امروز از تعداد 13 نفر از شکات مددجویان غیر عمد کرمان در این جلسه دعوت بعمل آمده است از شکات می خواهیم ابتدا گذشت نمایند یا اینکه تا حد امکان نسبت به بدهی محکوم علیه خود تخفیف بدهی دهند تا هر چه سریعتر آنان به حق خود برسند و زمینه آزادی محکوم علیه شان سریعتر فراهم گرددد.

شایان ذکر است کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان بیش از 18 میلیاردو 562 میلیون ریال می باشد که شکات مبلغ 12 میلیاردو 367 میلیون ریال آن را گذشت نموده و در نهایت مبلغ 6 میلیاردو 195 میلیون ریال ان را طلب نموده اند.