تفاهم نامه فی مابین ستاد دیه استان و بانک قرض الحسنه رسالت استان

طی جلسه ای با حضور مدیر عامل ستاد دیه استان و مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه رسالت تفاهم نامه ای فی مابین ستاد دیه استان و بانک قرض الحسنه رسالت منعقد گردید.

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان گفت :این تفاهم نامه با هدف مشارکت بیشتر خیرین و نیکوکاران استان در جهت آزادی زندانیان نیازمند و آبرومند جرائم غیر عمد استان منعقد گردید.

موسوی قوام در ادامه بیان نمود : این تفاهم نامه به مدت یک سال شمسی بین ستاد دیه استان و بانک رسالت به امضاء طرفین رسیده است.

همچنین بانک رسالت متعهد گردیده جمعاً مبلغ 5/000/000/000 ریال را به خیرین و نیکوکاران بصورت قرض الحسنه تا سقف مبلغ 10/000/000 ریال با اقساط 10 ماهه برای هر نفر اختصاص دهد این تسهیلات بدون سود و کارمزد می باشد و با معرفی نامه از طریق ستاد دیه استان قابل پرداخت خواهد بود .

شایان ذکر است پس از ارائه مدارک وام توسط معرفی شدگان به بانک رسالت مبلغ تسهیلات به حساب ستاد دیه استان واریز می گردد.