تلاش و اولویت ستاد دیه استان آزادی مددجویان باقی مانده از سال های قبل است

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان : هدف ، تلاش و اولویت ستاد دیه استان آزادی مددجویان جرائم غیر عمد باقیمانده از سال های قبل است

وی همچنین گفت : با تلاش و همکاری نمایندگان ستاد دیه درسطح زندانهای استان سعی شده آمار مددجویان جرائم غیر عمد که از سالهای قبل در زندان تحمل حبس می نموده به صفر برسد که فقط تعداد 8 مددجو از سال 1391 در زندان می باشند و مابقی مددجویان جرائم غیر عمد ورودی سال 1392 هستند

وی همچنین افزود : در حال حاضر هدف و اولویت ستاد دیه استان آزادی این 8 مددجو جرائم غیر عمداز زندانهای استان می باشد که بدلیل بالا بودن بدهی ، عدم رضایت و یا تخفیف شکات در زندان تحمل حبس می نمایند.وی تعدادزندانیان جرائم غیر عمد در سطح استان را 149 نفر اعلام نمود که برای آزادی آنان مبلغی حدود  40/0000/0000/000 ریال نیاز است.