تمدید حکم مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان

سید حجت الله موسوی قوام 2 سال دیگر با حکم رئیس هیات امنائ ستاد دیه کشور بعنوان مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان انتخاب گردید .

طی حکمی توسط سید علاء میر محمدصادقی  رئیس هیات مدیره ستاد دیه کشور سید حجت اله موسوی قوام 2 سال دیگر بعنوان مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان انتخاب گردید.

در این ابلاغ ضمن تصدی مسئولیت مدیر نمایندگی به آقای موسوی قوام همت والا و توان و پشتکار وی در بهره گیری از سوابق مدیریتی ارزنده و تجارب مفید و موثرحاصله در راستای اجرایی نمودن مفاد مندرج دراساسنامه ستاد دیه ،دستور العمل ها و مصوبات هیات مدیره و هیات امنا ستاددیه موضوع ماده 34 اساسنامه ستاد دیه خواهد بود.

این ابلاغ در جلسه هیات امناء ستاد دیه استان در مورخه 97/09/19 توسط آقای امیری مدیر کل اداره زندانها و نائب رئیس هیات امناء ستاد دیه به ایشان تقدیم گردید./