حضور مددکار و نماینده ستاد دیه درجمع زندانیان غیر عمد شهرستان بم

فریبا بهرامی مسئول مددکاری و نماینده ستاد دیه استان در جمع محکومین جرائم غیر عمد شهرستان بم  حضور پیدا کرد و از نزدیک وضعیت پرونده آنان را مورد بررسی قرار داد.

بهرامی بیان داشت : این دیدار در راستای تاکیدات مدیر کل محترم اداره زندانها و اعضاء هیات امناء ستاد دیه استان در خصوص بررسی وضعیت محکومین جرائم غیر عمد که از سنوات گذشته در زندان تحمل حبس می نمایند صورت گرفت تا ضمن بررسی وضعیت این گونه محکومین و مطرح شدن پرونده آنان در هیات امناء ستاد دیه زمینه آزادیشان هر چه سریعتر فراهم گردد.

وی افزود : تعداد 24 مددجوی واجد الشرایط جرائم غیر عمد در زندان شهرستان بم تحمل حبس می نمایند که 2 نفر محکوم به پرداخت دیه در حوادث رانندگی ، 11 نفر بدهکار مالی و 11 نفر هم محکوم به پرداخت مهریه و نفقه هستند که برای آزادی آنان حدود 1 میلیارد تومان نیاز می باشد.

وی در پایان از اعلام داشت با توجه به اینکه در ماه های پایانی سال قرار داریم و کسانی که هنوز در ستاد دیه تشکیل پرونده نداده اند خواستاریم یک نفر از اعضاء درجه یک خانوادهشان  پیگیر تشکیل پرونده و ارائه مدارک لازمه به ستاد دیه باشند تا هر چه سریعتر زمینه آزادیشان فراهم گردد./