حضور مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در جمع محکومین جرائم غیر عمد جیرفت

سید حجت الله موسوی قوام مدیر نمایندگی ستاد دیه استان به منظور شرکت در جلسه صلح و سازش زندانیان جرائم غیر عمد زندان جیرفت در جمع محکومین غیر عمد این زندان حضور پیدا نمود.

وی گفت : با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و پیشنهاد اعضاء هیات امناء ستاد دیه استان به منظور آزادی مددجویان غیر عمدی که از سال های قبل در زندان تحمل حبس می نمایند شخصا         در این جلسه شرکت نموده تا ضمن بررسی وضعیت مددجویان غیر عمد این زندان با شکات آنان مذاکره نموده تا زمینه آزادی آنان هر چه سریعتر فراهم گردد.

موسوی قوام بیان داشت : در این جلسه با تعداد 13 نفر از شکات مددجویان غیر عمد زندان جیرفت مذاکره گردید که با تعداد 4 نفر از آنان به توافق رسیدم  کل مبلغ بدهی این 4 مددجو بیش از 21 میلیاردو 573 میلیون ریال بودکه با رایزنی های صورت گرفته به 2 میلیاردو 382 میلیون ریال رسید در واقع زمینه آزادی این 4 مددجو که از سال  گذشته در زندان تحمل حبس می نمودند فراهم گردید.

وی در ادامه بیان داشت : متاسفانه زندان شهرستان جیرفت بعد از زندان مرکزی کرمان  بالاترین تعداد زندانی جرائم غیر عمد را در سطح استان دارد همچنین بالاترین آمار موجودی محکومین به پرداخت مهریه و نفقه در نوع جرائم را.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در اظهار داشت : در استان نیاز به یک کار فرهنگی گسترده و پیشگیری از وقوع جرم در جرائم غیر عمد میباشد .یکسری از افراد جامعه خصوصا ً در قشر متوسط جامعه بدلیل عدم آگاهی و آشنایی به قوانین وارد زندان می شوند می توان با یک سری از فعالیت های آموزشی از ورود این افراد به زندان جلوگیری نمود مثلاً خانواده ها قبل از ازدواج فرزندانشان به آنها در زمینه تعهدات به پرداخت مهریه و نفقه آموزش دهند در کنار آنان آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی هم می توانند موثر باشند زیرا این جمله کی مهریه را داده و کی گرفته به کل غلط می باشد مهریه حق زن بوده و عند المطالبه می باشد یا در زمینه محکومین به پرداخت بدهی مالی بانک می تواند با  وضع یکسری از قوانین از دادن دسته چک به افرادی که هیچ گونه درآمدی ندارند جلوگیری نمایند یا اینکه با قوانین خاصی دسته چک به آنان داده شود.

موسوی قوام در پایان گفت : در حال حاضر تعداد 280 مددجوی غیر عمد در سطح زندانهای استان داریم که نیاز به 75 میلیارد ریال می باشد که آنان از زندان آزاد شوند.