خیرین به ستاد دیه اعتماد کامل دارند

رمضان امیری مدیر کل اداره زندانها و نائب رئیس هیات امناء ستاد دیه استان در مراسم گلریزان شهرستان رابر که در محل سالن فرمانداری این شهرستان برگزار گردید گفت : خیرین و نیکوکاران استان طی 2 دهه اخیر همکاری و هم یاری خود را با این نهاد مردمی قطع ننموده و این نشان از اعتمادکامل آنها به ستاد می باشد.

امیری بیان داشت : ورود افراد به زندان و محیط پیرامون آن که برای افراد بزهکار می باشد نه بدهکار (محکومین غیر عمد) تبعات اجتماعی زیان باری را برای فرد زندانی و خانواده آن در پی داردزیرا این افراد جرمی را مرتکب نشده است  این افراد بدلیل اینکه شاکی خصوصی دارند و قانون گذار هم در شرایطی که فرد محکوم توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد برای اینکه بتواند حق شاکیان را بازگرداند شخص محکوم را روانه زندان و به تحمل حبس محکوم می نماید.

نائب رئیس هیات امناء ستاد دیه استان در ادامه افزود : ستاد دیه استان در 2 دهه اخیر با همکاری خیرین و نیکوکاران موفق به برگزاری حدود 140 جشن گلریزان در سطح استان گردیده است و بیش از  153 میلیارد ریال را خیرین تعهد نموده اند .

امیری در پایان گفت : خیرین علاوه بر اینکه با کمک های خود منابع ستاد دیه را در جهت آزادی زندانیان غیر عمد تامین می نمایند با حضور در جلسات صلح و سازش بازوی توانمندی برای این ستاد در زمینه اخذ رضایت از شکات پرونده ها می باشند .

لازم بذکر است در پایان این مراسم خیرین شهرستان رابر مبلغ 250/000/000ریال را تعهد نمودند.