در حوزه مهریه باید واقع نگری شود

 یدالله موحد صبح امروز در نشست هیات مدیره ستاد دیه شعبه استان کرمان، افزود: این شعار که ‘مهریه را کی داده و کی گرفته’ باید کنار گذاشته شود

و به جای آن واقع نگری مورد توجه قرار گیرد زیرا بسیاری از افراد مهریه را پرداخت کرده اند، بسیاری افراد دریافت کرده اند و بسیاری از افراد نیز که توان پرداخت مهریه را نداشته اند، در زندان هستند واقع نگری یک الزام اساسی در حوزه مهریه است  .

وی خاطرنشان کرد: در حوزه مهریه باید با واقع نگری به صورت یک فرهنگ نهادینه شود تا این معضل در کشور برطرف شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال ‘اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی’ باید فرهنگ زندگی بدون زندان را در جامعه نهادینه و همه با هم تلاش کنیم تا زندگی اجتماعی بدون محکومیت و زندان را در جامعه تسری بخشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر عده ای در داخل زندان هستند که جای آنها در زندان نیست و باید تلاش کنیم تا به چرخه زندگی عادی برگشته و به کشور و جامعه خدمت کنند و این امر جز با کمک های ستاد دیه امکانپذیر نیست.

موحد افزود: ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه استان کرمان در مدت 13 سال فعالیت خود زمینه آزادی دو هزار و 134 نفر را فراهم کرده است   
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری تا کنون نیز زمینه آزادی 124 نفر از مددجویان جرایم غیرعمد از زندان های استان کرمان فراهم شده است .

وی از خیران تقدیر کرد و گفت: خیران را نباید به افرادی که کمک های بزرگ اهدا می کنند، محدود کرد که البته کار این افراد ارزشمند و در جای خود شایسته تقدیر است اما باید به خیرانی که در حد وسع خود کمترین کمک ها را دارند نیز توجه کرد.

رییس کل دادگستری کرمان با تاکید بر لزوم توسعه جامعه خیران، اظهار کرد: کمک های کم خیران را نیز مورد توجه قرار دهیم زیرا اقدام آنها که گامی در مسیر توسعه فرهنگ نوعدوستی در کشور است، ارزشمند است .

وی ادامه داد: در راستای توسعه جامعه خیران ستاد دیه باید از ظرفیت های مدارس، دانشگاه ها و جمع های کارمندی استفاده کرد تا فرهنگ نوعدوستی در جامعه هرچه بیشتر توسعه یابد.

وی گفت: بسیاری از افراد طلبکار هستند که با اغماض گذشت خود به افراد بدهکار کمک می کنند که اینها نیز در زمره خیران قرار دارند و باید مورد توجه و تقدیر قرار گیرند.

موحد عنوان کرد: فرهنگ قرآنی ما تاکید دارد که باید با بدهکاران مدارا کرد و این امر باید هرچه بیشتر مورد توجه باشد.