دفتر صندوق تامین خسارت های بدنی در کرمان راه اندازی می شود

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گقت: دفتر نمایندگی صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور طی دو ماه آینده به عنوان محوریت جنوبشرق در کرمان را اندازی می شود.

محمدرضا پور ابراهیمی روز شنبه در نشست مشترک مسوولان قضایی، اجرایی و نظامی استان کرمان با حضور مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور افزود: با توجه به اینکه کرمان در بسیاری از مسایل خود جوابگوی سایر استان ها نیز می باشد، راه اندازی دفتر نمایندگی صندوق تامین خسارت های بدنی در کرمان در تسریع خدمات رسانی به این استان ها تاثیر بسزایی دارد.


وی گفت: بررسی آخرین وضعیت محکومان جرایم غیر عمد مرتبط با تصادفات که بخشی از آنها در زندان حضور دارند یکی از اهداف سفر مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی به کرمان است.

وی عنوان کرد: امضای تفاهم نامه با صدا و سیمای کرمان به منظور فرهنگ سازی در زمینه افزایش پوشش بیمه ای از دیگر برنامه های این سفر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش خسارت های ناشی از تصادفات منوط به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور است و با افزایش ضریب پوشش بیمه ای در کشور و استان کرمان انضباط بیشتری ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: برای افزایش ضریب پوشش بیمه ای باید گام های اساسی در زمینه فرهنگ سازی برداشته شود.

پورابراهیمی گفت: بزرگنرین سرمایه های انسانی جامعه ما افراد هستند که در تصادفات جان خود را از دست می دهند و با فرهنگ سازی می توان از آن جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: صندوق تامین خسارت های بدنی در سال گذشته 200 میلیارد ریال خسارت در استان کرمان پرداخت کرده است.

وی مبلغ پرداخت شده از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی در کشور طی سال گذشته را 9 هزار میلیارد ریال ذکر کرد.

نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری لازم در مجلس شورای اسلامی انجام می شود تا صندوق تامین خسارت های بدنی کشور با عدم تعادل در منابع و مصارف روبرو نشود.

وی به موضوع بیمه توسعه اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون بیمه مرکزی اگر بیمه ای نتواند تعهدات خود را تامین کند، بیمه مرکزی باید کمک کند که علیرغم این موضوع صندوق تامین خسارت های بدنی بخشی از این کار را انجام می دهد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: یکی از پیامدهای بی انضباطی کامل در حوزه بیمه مرکزی دولتی ایران و بخش خصوصی کشور، بیمه توسعه است که به دلیل عدم نظارت بر فعالیت آن، مشکل ساز شده است.

وی تصریح کرد: نبود انضباط در رعایت قوانین و مقررات چالش هایی مانند بیمه توسعه ایجاد کرده که تبعات آن در کشور قابل مشاهده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: باید شرایط را به نحوی در کشور مدیریت کنیم که شاهد مواردی مانند بیمه توسعه در آینده نباشیم.