دیدار بازرس مدیر عامل ستاد دیه کشور با رئیس کل دادگستری استان

علی شمس بازرس مدیر عامل ستاد دیه کشور با ید الله موحد رئیس کل دادگستری و رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان دیدار نموددر این دیدار مدیرعامل ستاد دیه استان حضور داشتند.

یدالله موحد گفت : امروز پیشگیری نیاز روز دستگاه قضا و جامعه می باشد اما متاسفانه بیشتر ارگانها ، نهادها و موسسات در امر پیشگیری شانه خالی می کنند.

وی با بیان این موضوع که در امر فرهنگی کار های بزرگی در سطح عموم و جامعه صورت گرفته که قضات و خانواده های آنان هم از این موضوع خارج نیستند آن هم بدلیل کار فرهنگی زیاد توسط نهادهایی مانند صدا و سیما ، شورای فرهنگ عمومی ، سازمان تبلیغات اسلامی و …. می باشداما در امر پیشگیری و قوانین بازدارنده این گونه نیست .

در ادامه آقای شمس گفت : هدف و کار اصلی ستاد دیه پیشگیری از وقوع جرم می باشد و در مرحله بعدی درمان که همان آزادی زندانیان غیر عمد می باشد .وی گفت امروزه تقریباً همه افراد جامعه با فعالیت های ستاد دیه آشنایی دارند اما بهتر این است ستاد دیه را بعنوان یک نهاد مردمی در امر پیشگیری بشناسند تا کمک به محکومین جرائم غیر عمد .

در پایان آقای شمس ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اعضاء هیئت امناء ،هیئت مدیره ، مدیر عامل و پرسنل ستاد دیه استان بر تشکیل به موقع و تنظیم جلسات هیئت مدیره ستاد دیه استان تاکید نمودندو آقای موحد نیز نسبت به همکاری و حمایت از ستاد دیه استان قول مساعد دادند.