دیدار مدیر عامل ستاد دیه استان با محکومین غیر عمد زندان بافت

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان با 20مددجوی جرائم غیر عمد زندان شهرستان بافت دیدار نمود.

این دیدار در راستای بازدیدفصلی مدیر عامل ستاد ازسطح زندانهای استان صورت گرفت. موسوی قوام در جمع محکومین جرائم غیر عمد حضور پیدا کرد و از نزدیک وضعیت قضایی آنان را مورد بررسی قرار داددر نهایت مقرر گردید مددکار و نماینده ستاد دیه در زندان بافت برای تمامی محکومین غیر عمد ابتدا با شکاتشان در جهت اخذ رضایت و یا تخفیف بدهی مذاکره نمایدو در نهایت پیگیر اعسار پرونده آنان شوند .

موسوی قوام گفت : متاسفانه بالاترین آمار جرائم غیر عمد در زندان بافت وحتی در سطح استان  مربوط به محکومین به پرداخت مهریه می باشد که برای جامعه اسلامی و ایرانی ما آمار تاسف باری می باشد .

وی در ادامه بیان کرد : بطور میانگین روزانه یک نفر بدلیل عدم پرداخت مهریه و نفقه وارد زندان می شود که باعث نگرانی است.

مدیر عامل ستاد دیه خاطر نشان کردعدم پای بندی زوجین به یکدیگر ، دخالت های به مورد خانواده از هر دو طرف و چشم به چشمی های موجود در سطح جامعه باعث گرفتار کردن زوج و در نهایت زندان شدن وی می گردد.

در این دیدار زمینه آزادی تعدادی از محکومین فوق تا فرارسیدن ماه مبارک رمضان با کمک صندوق مستقل تامین خسارتهای بدنی و ستاد دیه استان از زندان فراهم شد.

موسوی قوام در پایان گفت : امیدواریم جامعه با فرهنگ سازی و پیشگیری به سمتی سوق پیدا کند که هیچ کس برای جرائم غیر عمد در سطح زندانهای کشور تحمل حبس ننماید.