دیدار مدیر عامل ستاد دیه استان با محکومین غیر عمد بازداشتگاه موقت کرمان

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان روز گذشته با 30 نفر از محکومین جرائم غیر عمد بازداشتگاه موقت زندان مرکزی دیدار نمود.

این دیدار در معیت آقای اختیار آبادی رئیس بازداشتگاه موقت وخانم بهرامی  مسئول مددکاری ستاد دیه استان ، به منظور بررسی آخرین وضعیت زندانیان جرائم غیر عمد بازداشتگاه موقت زندان مرکزی کرمان انجام گرفت.


موسوی قوام در این دیدار گفت: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال جاری قرار داریم کلیه مددجویانی که مبلغ بدهی آنان تا سقف 50/000/000 ریال می باشد و یا مبلغ پیش قسط اعسارشان تا سقف این مبلغ است خانواده هایشان جهت تشکیل پرونده به ستاد دیه استان مراجعه تا پس از تکمیل مدارک زمینه آزادیشان فراهم گردد .که از تعداد کل محکومین حاضر جرائم غیر عمد در بازداشتگاه 3 نفر اعلام نمودند که با پرداخت مبلغ مذکور آزاد می شوند.

شایان ذکر است در بازدید مدیر عامل ستاد دیه از بازداشتگاه موقت زندان مرکزی کرمان درماه گذشته و دیدار با محکومین جرائم غیر عمد زمینه آزادی تعداد11 نفرفراهم و به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند.

در ادامه این دیدار وضعیت قضایی پرونده کلیه مددجویان جرائم غیر عمدموجود در بازداشتگاه مورد بررسی قرار گرفت.