دیدار مدیر عامل ستاد دیه استان با مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان روز گذشته با مدیر کل جدید کمیته امداد  امام (ره) استان دکتر یحیی صادقی دیدار نمود.

این دیدار در راستای تعامل و همکاری بیشتر ستاد دیه استان با کمیته امداد امام انجام گرفت.

صادقی مدیر کل کمیته امداد امام ضمن تقدیر از فعالیتها و اقدامات خیر خواهانه ستاد دیه استان در زمینه آزادی زندانیان

جرائم غیر عمد گفت : در استان کرمان بیش از 1900 خانواده زندانی تحت پوشش کمیته امداد امام می باشد که یک سری خدمات رفاهی ، اجتماعی و همچنین تسهیلات در اختیار آنان قرار گرفته است که تعدادی از خانواده زندانیان جرائم غیر عمد استان هم جزئی از آنان می باشند.

وی گفت : امیدواریم کمیته امداد و ستاد دیه استان همانند سنوات قبل در زمینه آزادی زندانیان غیر عمد با یکدیگر تعامل داشته حتی باید فعایت خود را در این زمینه نسبت به قبل بیشتر نموده زیرا این قشر از جامعه دچار آسیب فراوانی گردیده است.که بیش از همه اقشار نیاز به حمایت دارند.

در این دیدار موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ستاد دیه استان از بدو تاسیس اظهار داشت طی 4 ماه گذشته از سال جاری ستاد دیه استان با همکاری معاونت سلامت و خانواده کمیته امداد امام تعداد 4 مددجوی غیر عمد را به کمیته امداد جهت دریافت تسهیلات معرفی نموده است و این نشان از همکاری و هماهنگی بین این دو نهاد را دارد .

مدیر عامل ستاد دیه استان ضمن بیان اینکه مدیر کل کمیته امداد امام جزء اعضاء اصلی ستاد دیه می باشد خواستار همکاری و تعامل بیشتر این نهاد با ستاد دیه در جهت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد شد که جای بسی خوشحالی را دارد زیرا هر دو نهاد به نوعی تلاش می کنند که گره از کار خلق اله را باز کنند.