دیدار مدیر عامل ستاد دیه با مدیر کل حمل نقل و پایانه های استان

سید حجت الله موسوی قوام صبح امروز به مسعود جمیلی مدیر کل  حمل و نقل و پایانه های استان دیدار نمود.

این دیدار در راستای تعامل و همکاری بیشتر این دو نهاد با یکدیگر صورت گرفت . ابتدا گزارشی توسط آقای جمیلی از  زمینه فعالیتهای اداره کل حمل نقل و پایانه ها ارائه گردید .

در ادامه آقای موسوی قوام ضمن گزارشی از عملکرد ستاد دیه در سال 94 بیان داشتند متاسفانه ممکن است در طول سال تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد (محکومین به پرداخت دیه )در زندانهای استان رانندگان جاده ای  باشند که حال یا بدلیل عدم رعایت قوانین و مقررات رانندگی و یا بدلیل عدم داشتن بیمه نامه معتبرمحکوم به پرداخت دیه در حق شکات شده و  تحمل حبس می نمایند .اما جای خوشحالی دارد که سازمان حمل نقل جاده ای پیگیر این گونه رانندگان بوده و با کمکی که سالیانه انجام می دهد  زمینه آزادی آنان را فراهم می نماید .

مدیر عامل ستاد دیه اظهار داشت : کمک های سازمان حمل نقل به مجموعه ستاد دیه در جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در طول چند سال گذشته رضایت بخش بوده و جای تقدیر و تشکر را دارد همچنین مقرر گردید تفاهم نامه ای در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد که  رانندگان جاده می باشند بین این دو نهاد صورت گیرد که حداقل با کمک سازمان حمل نقل  رانندگان جاده ای محکومین به پرداخت دیه درجرائم غیر عمد مدت زمان کمتری را در حبس باشند تا خانواده ،  راننده  وحمل نقل جاده کشور کمتر آسیب ببیند .

در ادامه مدیر کل حمل نقل جاده اعلام داشتند هر راننده جاده که بدلیل عدم پرداخت دیه در حق شکات وارد زندان شودتلاش می شود  با کمک اداره کل حمل و نقل جاده ای و همچنین خانه حمل نقل استان  زمینه آزادیشان فراهم گردد.

در پایان با اهداتندیس توسط مدیر عامل ستاد دیه استان از آقای جمیلی تشکر و قدردانی صورت گرفت.