دیدار مدیر عامل ستاد دیه شعبه استان با محکومین غیر عمد زندان زرند

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه شعبه استان با 17 محکوم جرائم غیر عمد زندان زرند دیدار نمود.

 این دیدار که در معیت علی ولی نیا مدیر کل اداره زندانها و مجید عرب پور سرپرست زندان زرند صورت گرفت . مدیر عامل ستاد دیه شعبه استان  و نماینده ستاد دیه در زندان زرند از نزدیک وضعیت قضایی 17 زندانی جرائم غیر عمد در حبس زندان زرند را مورد بررسی قرار دادند.

موسوی قوام  گفت متاسفانه آمار زندانیان محکوم به پرداخت مهریه و نفقه روز به روز در حال افزایش است و این امر بخاطر عدم پایبندی به اصول خانواده و چشم هم چشمی های موجود در جامعه می باشد که بدون در نظر گرفتن شرایط کاری و مالی زوج بر اساس باور های غلط تعیین مهریه میشود.وی در ادامه بیان نمود این باور غلط که مهریه را کی داده و کی گرفته هنوز در جامعه ما بصورت چشم گیر مشاهده می شود که باعث شده بدلیل عدم توانایی پرداخت زوج وی را روانه زندان کند.

در پایان این دیدار مقرر گردید اعسار تمامی محکومین غیر عمد زندان زرند از طریق واحد مددکاری پیگیری شود تا هر چه سریعتر از زندان آزاد شوند در نهایت مددجویانی که پرونده قضایی آنان از طریق تقسیط به مرحله آزادی نمی رسند از طریق ستاد دیه استان پیگیری شود.

 لازم به ذکر است از تعداد 17 نفر مددجوی واجد الشرایط جرائم غیر عمد در زندان زرند 1 نفر بدهکار دیه ، 4 نفر بدهکار مالی و مابقی محکوم به پرداخت مهریه و نفقه می باشند .

ضمناً طی برنامه ریزی صورت گرفته جشن گلریزان شهرستان زرند در جهت کمک به آزادی زندانیان فوق در مورخه 94/10/07 برگزار می گردد.