دیدار مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با مدیر امور شعب بانک صادرات

سید حجت الله موسوی قوام مدیر نمایندگی ستاد دیه استان روز گذشته با آقای میر جهرمی مدیر جدید امور شعب بانک صادرات استان دیدار نمود.

این دیدار در راستای تعامل بیشتر فی مابین ستاد دیه استان و بانک

صاردات در جهت تحقق اهداف ستاد دیه و تسریع در روند پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تبصره 26 قانون بودجه سال 1395 به مددجویان جرائم غیر عمد استان صورت گرفت.

در این دیدار ابتدا مدیر عامل ستاد دیه  به ارائه گزارشی از نحوه پرداخت تسهیلات بانکهای عامل به مددجویان جرائم غیر عمد پرداخته و همچنین گزارشی از فعالیت ها و اهداف ستاد دیه را در سال 95 را بیان نمودند.

موسوی قوام اظهار امیدواری نمود که ستاد دیه استان با همکاری امور شعب بانک صادرات استان در پرداخت تسهیلات به زندانیان غیر عمد بتواند درسال 95 تعداد بیشتری از مددجویان واجد الشرایط را از سطح زندانهای استان آزاد نماید.

مدیر عامل ستاد دیه گفت : از ابتدای سال 1386 که اعتبارات قرض الحسنه در دستور کار ستاد دیه قرار گرفته است بانکهای عامل به تعداد 520 مددجوی جرائم غیر عمد تسهیلات به مبلغ 91 میلیاردو 785 میلیون ریال  پرداخت نموده اند .

در ادامه آقای میر جهرمی  ضمن تشکر از فعالیتهای خیر خواهانه ستاد دیه در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد قول مساعد در تسریع پرداخت اعتبارات قرض الحسنه به مددجویان جرائم غیر عمد را دادند.