روزانه یک زندانی محکوم به پرداخت مهریه در استان وارد زندان می شود

سید حجت الله موسوی‌قوام  مدیر عامل ستاد دیه شعبه استان گفت با وجود همه تلاش‌ها و پیگیری‌ها، آمار ورود زندانیان جرائم غیرعمد به زندان‌های استان کرمان رو به افزایش است و روزانه به طور متوسط یک بدهکار مهریه وارد زندان‌های استان کرمان می‌شود.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه ستاد دیه کرمان جزو ستادهای پیشرو در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در سطح کشورمی باشد، اما هنوز آمار ستاد دیه استان کرمان به زیر 100 نفر نرسیده است و در حال حاضر 238 نفر مددجوی جرائم غیرعمد در زندان‌های

استان کرمان حضور دارند. از این تعداد 40 نفر محکومین به پرداخت دیه ، 51 نفر محکومین مالی و 147 نفر محکوم به پرداخت مهریه و نفقه می باشند. که متاسفانه آمار محکومین به مهریه ونفقه روز به روز در حال افزایش می باشد.

وی در ادامه گفت که از ابتدای سال جاری تعداد 15 مددجوی جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ 5/248/150/000 ریال از سطح زندانهای استان آزاد شدند

در پایان وی در خصوص دستورالعمل اجرایی سال 94 و نحوه کمک ستاد دیه به مددجویان جرائم غیر عمد توضیحاتی را به اعضاء هیئت مدیره داد.