رکورد کمک خیران به ستاد دیه در سال جاری نسبت به سالهای گذشته

رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست هیات مدیره ستاد دیه شعبه استان که در محل سالن اجتماعات دادگستری برگزار شد گفت : کمک خیران به ستاد دیه در سال جاری نسبت به سال های دیگر رکورد زد و صدا و سیمای مرکز کرمان در برگزاری جشن های گلریزان همکاری خوبی درفرهنگسازی و تشویق خیران به کمک ستاد دیه داشت.

 یدالله موحد اظهار کرد: جای بدهکاران مالی در زندان نیست و باید با کمک های مردمی و خیّران و فعالیت ستاد دیه،این افراد آزاد شوند  

وی با تشکر از عملکرد و اعضای ستاد دیه استان افزود: اتفاقی که در سال جاری در جهت برگزاری جشن های گلریزان ماه رمضان رخ داد، به لحاظ فضای معنوی که وجود داشت و نگاه خیرخواهانه و نوعدوستانه مردم کرمان که همواره داشته اند، کمک های خوبی به ستاد دیه استان صورت گرفت

موحد تصریح کرد: کمک خیران به ستاد دیه در سال جاری نسبت به سال های دیگر رکورد زد و صدا و سیمای مرکز کرمان در برگزاری جشن های گلریزان همکاری خوبی در فرهنگسازی و تشویق خیران به کمک به ستاد دیه داشت  

رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم فرهنگسازی کمک مردم و خیران به آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد گفت: صدا و سیما نقش فوق العاده ای در فرهنگسازی کمک مردم به زندانیان دارد 

وی در ادامه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش مردم نسبت به زندانیان گفت: باید مردم را به این باور برسانیم که بسیاری از افراد نباید وارد زندان شوند و مردم در این زمینه باید اقدام کنند 

موحد افزود: مطالبه مجازات زندان برای افراد، از سوی جامعه است و اگر زندان نرود، می گویند عدالت اجرا نشده است و این نگرش موجب گرفتاری شده است 

این مقام مسئول تصریح کرد: اگر مدیریت زندان ها را در سطح کشور جامعه محور کنیم، چنین مطالبه ای از سیستم قضایی نخواهد بود و خود افراد برای کاهش آمار زندان ها و سایر مسائل کمک می کنند و بهترین و موثرترین کار در مرحله اول جذب کمک های خیرین است 

رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه یکی از برکات ستاد دیه همین است که مجموعه جامعه و مردم را درگیر بحث زندان کرده و به تدریج اتفاقات خوبی دارد می افتد، بیان کرد: باید کمک های خیران در زمینه فرهنگسازی عملکرد و فعالیت ستاد دیه و جذب کمک های مردمی نیز جهت دهی شود