زمینه آزادی پنج زندانی جرائم غیر عمد به مناسبت هفته قوه قضائیه فراهم شد

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان خبر از فراهم شدن زمینه آزادی پنج زندانی جرائم غیر عمد داد.

وی افزود این پنج زندانی به مناسبت هفته قوه قضائیه با پرداخت مبلغ 3/790/000/000 ریال از زندانهای کرمان، بافت، کهنوج ، سیرجان ورفسنجان آزاد می شوند

وی در ادامه گفت : کل مبلغ بدهی این پنج مددجو 9/862/000/000 ریال می باشد که مبلغ 4/264/000/000 ریال آن را شکات گذشت نموده و مابقی مبلغ رابیمه پرداخت نموده است .

وی آمار مددجویان جرائم غیر عمد در سطح استان را 175 نفر اعلام که محکومین به پرداخت مهریه و نفقه بالاترین آمار موجود را در سطح زندانهای استان دارند.