ستاد دیه برای درآمد پایدار اقدام کند

رئیس کل دادگستری استان گفت : اگر قرار است ستاد دیه به شکل فعلی ادامه فعالیت داشته باشدباید درآمد پایداری برای خود ایجاد کند.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام علی توکلی روز شنبه در جمع اعضای هیات مدیره ستاد دیه استان کرمان، افزود: کمک های ستاد دیه در صورتی که در حوزه پیشگیری هزینه شود به طور قطع تاثیرگذارتر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری باید در خصوص ورود مددجویان جرایم غیر عمد به زندان ها اقدامات جدی تری صورت گیرد.

حجت الاسلام توکلی با اشاره به برگزاری جشن گلریزان در دهه کرامت تاکید کرد: این جشن باید با محتوای غنی و برنامه ریزی دقیق برگزار شود.