ستاد دیه بعنوان یک میانجیگر و واسطه در پرونده محکومین به پرداخت مهریه می باشد.

سید حجت الله موسوی قوام مدیر نمایندگی ستاد  دیه استان در چهارمین جلسه صلح و سازش محکومین جرائم غیر عمد که در مسجد حضرت امام علی (ع) بلوار شیراز برگزار شد گفت : ستاد دیه در بحث رسالت خود در زمینه پیشگیری بعنوان یک میانجیگر و واسطه در پرونده محکومین جرائم غیر عمد خصوصاً محکومین به پرداخت مهریه عمل می نماید.

وی گفت : در واقع ستاد دیه قبل از هر گونه پرداخت بدهی مددجو با برگزاری چنین جلساتی ضمن مذاکره با شکات پرونده ها و میانجیگری افراد تاثیر گذار سعی می نماید بین طرفین صلح ایجاد نماید . خصوصاً در بحث محکومین به پرداخت مهریه تا جایی که می شود از وقوع یک طلاق و برهم خوردن یک زندگی جلوگیری می نماید.

موسوی قوام افزود: این چهارمین جلسه صلح و سازش است که در مساجد شهر کرمان برگزار گردید از تعداد 10 نفر از شاکیان پرونده محکومین جرائم غیر عمد  شهر کرمان دعوت بعمل آمد کل مبلغ بدهی پرونده این تعداد از مددجویان بیش از 15 میلیاردو 820 میلیون ریال می باشد که با تلاش کارشناسان ،اعضاء هیات امناء ستاد دیه استان ، اعضائ هیات امنائ مسجد حضرت علی (ع) و امام جماعت این مسجد حدود 2 میلیارد ریال گذشت از شکات اخذ گردید.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در ادامه افزود: ستاد دیه استان از ابتدای سال جاری موفق به آزادی بیش از 180 مددجوی جرائم غیر عمد از سطح زندانهای استان گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال گشته می توان گفت افزایش 15 درصدی داشته ایم امید واریم این روند همچنان ادامه داشته باشد و پایان سال شاهد افزایش چشمگیری در زمینه آزادی محکومین غیر عمد استان باشم .