شانژدهم شهریور جشن گلریزان شهر کرمان برگزار می گردد

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه استان از برگزاری جشن گلریزان شهر کرمان در شانزدهم شهریور ماه سال جاری خبر داد.

وی با بیان این مطلب که جشن امسال همانند سنوات سال گذشته در جهت آزادی زندانیان نیازمند و آبرومند جرائم غیر عمد در سالروز میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت در صدا و سیمای مرکز کرمان برگزار می گردد.

وی در ادامه گفت : در حال حاضر تعداد 205 مددجوی جرائم غیر عمد در زندانهای استان تحمل حبس می نمایند که بالاترین آمار مربوط به محکومین به پرداخت مهریه و نفقه می باشد که برای آزادی آنان مبلغی بالغ بر 60/000/000/000 ریال نیاز است .

وی همچنین از تمام خیرین و عموم مردم دیار کریمان در خواست نمود که مانند سال های گذشته در این امر خیر و خداپسندانه شرکت نمایند تا باقیات و صالحاتی را برای خود داشته باشند .