شرکت های بیمه باید به تعهدات خود عمل نمایند

اولین نشست مشترک معاون دادستان ، دادیاران اجرای احکام دادسرای عمومی کرمان با نمایندگان شرکت های بیمه و ستاد دیه استان در محل دفتر معاون دادستانی کرمان برگزار گردید.

امینه سالاری معاون دادستانی کرمان در این جلسه گفت : شرکت های بیمه ای باید به تعهدات خود پایبند بوده و پرداخت بدهی محکومین تصادف را در اولویت کاری خود قرار دهند.

سالاری افزود :بیشترین دغدغه محکومین به پرداخت دیه در جرائم تصادفات که دارای بیمه نامه معتبر می باشند عدم روند کند درپرداخت ها می باشد.

وی همچنین افزود : متاسفانه شرکت های بیمه ارتباط مستقیمی با مراجع قضایی ندارند لذا  شرکت های بیمه باید ارتباط خود را با مراجع قضایی بیشتر کنند همچنین حتی المکان یک نماینده را جهت انجام امورات مربوط به بیمه خود به دادسرا معرفی نمایند تا روند بررسی پرونده ها هر چه سریعتر انجام گیرد.

در ادامه آقای موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه ضمن ارائه گزارشی از نحوه فعالیتها و عملکرد ستاد دیه از ابتدای تاسیس بیان داشتند با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم و هر ساله براساس نرخ تورم مبلغ دیه افزایش میابد خواستار بررسی پرونده محکومین به پرداخت دیه در اسرع وقت و همچنین  پرداخت بدهی آنان شد .

وی بیان داشت : بیشترین گله و شکایت محکومین در حبس  که دارای بیمه نامه می باشند روند کند اطلاعه دادسری و بررسی پرونده انان توسط شرکت های بیمه میباشد که باعث می شود محکومین به دیه به نرخ روز برخود نمایند و شرکت های بیمه هم از پرداخت مابه التفاوت هم خوداری می نمایند که این روند اطاله دادرسی  و بررسی  پرونده ها توسط شرکت های بیمه باعث افزایش جمعیت کیفری زندانها می شود که خود تبعات اجتماعی زیادی را در بر دارد.

موسوی قوام در پایان سخنان خود گفت : متاسفانه تعداد 9 نفر از همشریان عزیز که دارای بیمه نامه توسعه بوده اند و با توجه به ورشکستگی بیمه توسعه در زندانهای استان تحمل حبس می نمایند . ستاد دیه استان با همکاری بیمه ایران در حال پیگیری پرونده آنان می باشد تا هر چه سریعتر بدهیشان پرداخت و از زندان آزاد گردند.

در ادامه نمایندگان شرکت های بیمه ای متعهد گردیدند پرونده محکومین به پرداخت دیه  را که در زندان می باشند در اسرع و.قت بررسی نمایند و حتی المکان بدهی انان تا پایان سال جاری پرداخت تا شامل نرخ دیه جدید نشوند.