طلاق در شهر کرمان سه درصد کاهش یافت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت : وقوع طلاق در شهر کرمان سال گذشته سه درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت.

حمید خالقی روز سه شنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بدون اشاره به آمار ازدواج و طلاق افزود: در مجموع سال گذشته در سطح استان کرمان نسبت به سال 92، ازدواج هشت درصد کاهش و طلاق 9 درصد افزایش داشته است.


وی خاطرنشان کرد: در 15 سال قبل به ازای هر 18 ازدواج یک طلاق در استان روی می داد که این نسبت سال گذشته به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق رسید.

وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان طرح های حوزه خانواده را در سه سطح برنامه ریزی برای پرونده های طلاق و ارجاع آنها به مشاوره، آموزش های قبل از ازدواج و آموزش مهارت های زندگی برای افراد در شرف ازدواج برنامه ریزی و اجرایی کرده است.

معاون دادگستری کل استان کرمان بیان کرد: سال گذشته 33 درصد مشاوره ها در زمینه طلاق موثر بوده اند.

وی گفت: همچنین سال گذشته 84 مصوبه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم داشته ایم.

خالقی ادامه داد: 43 برنامه را در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان دنبال می کنیم.

استان کرمان با 23 شهرستان حدود سه میلیون نفر جمعیت دارد.