طلاق مثل آب به نقطه ی قرمز رسید

فریادی که امروزه از گوشه گوشه ی کشور شنیده می شود ؛ آمار بالای طلاق است که روز به روز بر این آمار سیلی افزوده می گردد و در این میان استان کرمان از این قافله جدا نبوده و بلکه پیشاپیش قافله در حال حرکت است.

به گزارش ” بوتیا “ زنان کویر نوشت ، در میان تمامی واژه های مذموم و ناپسند ، واژه ی طلاق امروزه جای زیادی را برای خود باز کرده است ؛ زندگی و تکنولوژی امروزی باعث شده همه چیز متفاوت تر از قبل بنظر آید ، تولد ، بزرگ شدن ، ازدواج ، طلاق…

تا چند سال پیش طلاق پدیده ایی مذموم ، ناپسند و قبیح در جامعه به شمار می رفت و تنها افرادی تن به این ماجرا می دادند که به اصطلاح خودشان “آب از سرشان گذشته باشد ” .

حقیقت این است که طلاق در زمره ی غم انگیزترین پدیده های اجتماعی ست که تعادل انسانها را بر هم زده ، آثار شومی را در جامعه بر جا می گذارد و منجر به کاهش انسجام و یکپارچگی اجتماعی شده و فسادش گوشه گوشه جامعه را در بر خواهد گرفت.

فریادی که امروزه از گوشه گوشه ی کشور شنیده می شود ؛ آمار بالای طلاق است که روز به روز بر این آمار سیلی افزوده می گردد و در این میان استان کرمان از این قافله جدا نبوده و بلکه پیشاپیش قافله در حال حرکت است.

کافی است کمی آمار طلاق استان کرمان را در چند سال اخیر مورد واکاوی قرار دهیم ، ماشاالله ابراهیمی ، رئیس کل دادگستری دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان در سال ۹۱ در گزارشی بیان داشت : ” کرمان از لحاظ آمار طلاق رتبه ی هشت کشور را به خود اختصاص داده است “.

چندی پیش محمد رضا خالقی ، معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان در گزارشی آمار طلاق در استان را از میانگین کشوری بالاتر اعلام کرد.

آمار نشان می دهد در گذشته از هر ۹ ازدواج یکی و امروزه از هر بیست هزار ازدواج ، سه هزار و پانصد تا به جدایی منجر می شود ، اگر یک نسبت ساده ببندیم ، خواهیم دانست آمار طلاق از یازده درصد به هفده و نیم درصد افزایش داشته است.

محمد صادق شجاعی ، معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان کرمان در این رابطه می گوید :  پرونده های طلاق بیشترین آمار ورودی محاکم حقوقی دادگستری استان را به خود اختصاص داده است .

با توجه به اینکه اعتیاد ، مشکلات معیشتی ، سوء رفتار زوجین و دخالت های بی جای طرفین و خانواده ها از موارد درخواست زوجین برای طلاق است ، امروزه طلاق توافقی هم یکی دیگر از عواملی ست که در حال ربودن گوی سبقت ، نسبت به سایر موارد است.

طلاق های توافقی که یکی از اصلی ترین عواملش ماهواره و تبعات آن بر زندگی و جامعه ی ایرانی اسلامی ماست.

حمید خالقی ، در گفت و گویی با خبرگزاری فارس می گوید : طلاق توافقی یکی از بحرانهای جدید خانواده هاست که متاسفانه امروزه شاهد افزایش آن هستیم.

محمد صادق شجاعی ، معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان نیز در این رابطه می گوید : تزلزل پایه های معنوی ، اعتقادی و عدم پایبندی به دستورات شرع در سطح خانواده ها به عنوان یکی از دلایل این امر حکایت دارد.

حال دلیل افزایش طلاق هر چه که باشد ، آمار طلاق زنگ خطری ست برای خانواده ها و مسئولین استان تا بر این پدیده ی مذموم به چاره اندیشی بنشینند.