فرهنگ سازی و پیشگیری در جرائم غیر عمد تنها وظیفه ستاد دیه نیست بلکه یک بسیج عمومی نیاز دارد

سید حجت الله موسوی قوام مدیر عامل ستاد دیه شعبه استان در نشست هیات مدیره ستاد دیه گفت :از مجموع 222 مددجوی جرایم غیر

عمد حاضر در زندان های استان کرمان، 44 نفر دیه بدهکار، 52 نفر بدهکار چک، 112 نفر بدهکار مهریه و 14 نفر بدهکار نفقه هستند.

وی گفت: امسال زمینه آزادی 147 مددجوی جرایم غیر عمد از زندان های استان کرمان فراهم و برای ایجاد زمینه آزادی این افراد شش میلیارد و 655 میلیون و 960 هزار ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: از مجموع مددجویان جرایم غیرعمد آزاد شده از زندان های استان کرمان، 32 نفر با استفاده از کمک های مردمی و خیران به مبلغ دو میلیارد و 120 میلیون ریال و 41 نفر با استفاده از کمک های ویژه ستاد دیه مرکز به مبلغ 19 میلیارد و 116 میلیون ریال آزاد شده اند.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان گفت: پنج نفر نیز با استفاده از اعتبارات صندوق تامین خسارت های بدنی به مبلغ سه میلیارد و 969 میلیون و 960 هزار ریال و 26 نفر با دریافت وام از زندان های استان کرمان آزاد شده اند.

وی خاطرنشان کرد: 41 نفر با اخذ رضایت شاکی و بدون پرداخت وجه آزاد شده اند که جای تقدیر از مددکاران ستاد دیه و شاکیان آنها دارد.

موسوی قوام گفت: در مجموع امسال با 149 نفر از شاکیان پرونده ها مذاکره و 180 میلیارد ریال اخذ رضایت شاکی حاصل شده است.

وی افزود: توان پرداخت مددجو در پرداخت بدهی خود نیز 16 میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: امسال 20 جلسه هیات مدیره ستاد دیه در کرمان برگزار شده که در مجموع 26 مصوبه در پی داشته است.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان به برگزاری 32 نشست کمیسیون تشخیص وام اشاره و بیان کرد: در مجموع 184 فقره پرونده در این کمسیون ها مطرح شده است.

وی اظهار کرد: امسال 33 میلیارد و 655 میلیون و 960 هزار ریال برای کارهای پیشگیرانه هزینه شده اما کارهای پیشگیری زمان بر است و در آینده نتیجه آنها مشخص می شود.

وی گفت: به منظور اثربخشی فعالیت های فرهنگی لازم است همه ارگان های دولتی و فرهنگی با یک بسیج عمومی وارد صحنه شوند و اقدامات فرهنگی را انجام دهند.

موسوی قوام اضافه کرد: بین مددجویان جرایم غیر عمد زندانی قدیمی به تعداد بسیار کم داریم و 22 نفر از سال 91 و 92 زندان و تمامی آنها بدهکار مهریه هستند.

وی تصریح کرد: اولویت پرداخت کمک های ستاد دیه در سال جاری به بدهکاران دیه و افرادی اختصاص دارد که از سال های 91 و 92 در زندان ها هستند

.