محکومان مهریه دیگر بازداشت نمی‎شوند

رییس دادگستری شهرستان عنبرآباد گفت: محکومان مهریه و مالی دیگر بازداشت نمی‎شوند.

به گزارش کرمان‌شهر آن‌لاین، محمد محقق افزود: تاکنون، اگر کسی محکوم به پرداخت مال – چه مهریه و چه قرض- می‎شد، تا هنگام پرداخت بدهی خود در بازداشت به سر می‎برد، اما این قانون تغییر کرده است.

وی ادامه داد: محکومان مالی در صورتی که 30 روز پس از ابلاغ اجرایی صورت تمام اموال خود را به هم‌راه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کنند، بازداشت نمی‌شوند، مگر این‌که دادخواست اعسار به موجب حکم دادگاه رد شود.
رییس دادگستری شهرستان عنبرآباد گفت: طبق این قانون «چنانچه محکوم‎علیه خارج از مهلت 30 روزه صورت تمام اموال خود را به هم‌راه دادخواست احضار به دادگاه تقدیم کند، دادگاه می‎تواند با کفیل معتبر یا وثیقه وی را آزاد کند».
وی افزود: هدف از اجرای قانون این است که زندان‎ها از وجود محکومان مالی خالی شود و دیگر شاهد بازداشت آنان نباشیم.
محقق تاکید کرد: مردم باید در معاملات و قراردادهای تجاری خود ابتدا تضمین کافی از طرف مقابل اخذ کنند و سپس اموال خود را در اختیار طرف قرار دهند.
رییس دادگستری شهرستان عنبرآباد گفت: هم‌چنین توصیه می‎شود با توجه به وضعیت مالی مرد، مهریه‎های متناسب تعیین شود، زیرا اکثر مردان قادر به پرداخت مهریه‎های سنگین و سرسام‌آور نیستند.
وی بیان داشت: در صورتی که مرد قصد داشته باشد دارایی خود را کتمان کند، طبق قانون انتقال اموال به شخص دیگر، فرد می‎تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و محکوم به حبس شود.
محقق خاطرنشان کرد: طی چهار ماه نخست سال‌جاری 75 نفر محکوم مالی این شهرستان به زندان معرفی شده‌اند که 25 نفر از این تعداد، محکوم به پرداخت مهریه شده‎اند.