مددجوی محکوم به پرداخت بدهی مالی با کمک خیر جیرفتی آزاد شد

یکی از خیرین شهرستان جیرفت در اقدامی خداپسندانه با کمک مالی خود احدی از مددجویان را با محکومیت مالی آزاد نمود.

این خیرکه نخواست نامش فاش شود گفت: کمک به دیگران و رفع مشکلات بندگان خدا از اخلاق پسندیده ای است که سفارش زیادی به آن شده است و خوشحالی بنده خدا و رضایت خداوند را در پی خواهد داشت. 
رئیس اداره زندان جیرفت گفت: کمک به دیگران و انجام کار نیک یکی از بارزترین خصوصیات پیشوایان دینی ماست و احسان و نیکو کاری از اصول ارزشمند جامعه اسلامی به حساب می آید و نوع دوستی فرهنگ دیرینه ایرانیان است.
حسین برشان افزود :کمک به دیگران یکی از عبادتهای پر اهمیت بشمار می آید و خدمت به خلق به معنای برآوردن نیازهای آنان از راههای درست است اعم از اینکه مادی یا معنوی باشد.
وی به نقل از پیامبر اکرم (ص)گفت: هر کس نیازی از برادر مومنش را برآورد مانند آن است که عمری خدای بزرگ را عبادت کرده است.
مددجو و- ص از سال 92 به جرم تصادف و به علت عجز از پرداخت خسارت در زندان بسر می برد که با کمک این خیر جیرفتی بدهی او پرداخت گردید و به آغوش خانواده برگشت.