مردم برای هر تخلف درصدد زندان رفتن افراد نباشند

رئیس کل دادگستری و رئیس هیات مدیره ستاد دیه استان گفت : مردم باید نگاه خود را تغییر دهند و برای بروز هر تخلفی ،درصدد زندان رفتن افراد نباشند.

یدالله موحد روز سه شنبه در نشست هیات مدیره ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه استان کرمان افزود: جامعه ما به جامعه ای حبس گرا تبدیل شده و مردم، همه تنبیه را در زندان کردن افراد می بینند.

وی بیان کرد: امسال در کشور رتبه سوم را در کاهش جمعیت کیفری کسب کرده ایم و با وجود تمامی اقدامات انجام شده در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها، هنوز جمعیت کیفری در زندان ها بالاست.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: سیاست کلی نظام قضایی کشور بر مبنای کاهش جمعیت کیفری زندان هاست.
وی اظهار کرد: یکی از محورهای برنامه ها در سال آینده نیز کاهش جمیعت کیفری زندان ها و استفاده از مجازات های جایگزین است.
موحد بر مراقبت های پس از خروج از زندان ها تاکید کرد و افزود: اگر این اقدام صورت نگیرد، شاهد تکرار جرم از سوی فرد و بازگشت مجدد وی به زندان خواهیم بود.
وی گفت: کرمان در صدمات جاده ای سهم عمده ای دارد و در بسیاری از مقاطع رتبه اول را داریم که به عواملی از جمله شرایط جغرافیایی و وسعت این استان بستگی دارد.
وی بر کمک شرکت های بیمه برای پیشگیری از بروز حوادث رانندگی تاکید کرد و افزود: اقدام در زمینه پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی، موجب کاهش خسارت های پرداختی از سوی بیمه ها می شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کار در حوزه پیشگیری، ضمن کاهش هزینه های جامعه در جلوگیری از ضرر شرکت های بیمه به ویژه در پرداخت هزینه های بیمه شخص ثالث نقش مهمی دارد.