مردم مراقب تماس شیادان با هدف کمک به زندانیان باشند

سید اسدالله جولایی مدیر عامل ستاد دیه کشور در گفتگو با ایرنا:

فردی به تازگی از یکی از شهرستان ها با شهروندی تهرانی تماس گرفته و برای آزادی یک زندانی از او درخواست کمک کرده است. این فرد که مدعی شده از زندان تماس می گیرد، با دادن شماره کارتی به این شهروند خواستارکمک وی شده است.

رییس ستاد دیه کشور روز شنبه در این ارتباط و در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود: مردم ایران بواسطه باورهای عمیق شرعی و عرفی، در کمک به همنوعان خود همیشه پیشگام هستند و همیاری در جمع آوری دیه برای محکومان زندانی از این دست حرکت های خیرخواهانه ایرانیان است. «اسدالله جولایی» ادامه داد: اما این امر پسندیده باید در مسیر درست و قانونی ساماندهی شود. وی با اشاره به شگرد افراد تماس گیرنده، تاکید کرد: اصلا چنین چیزی در کشور وجود ندارد و تنها متولی کمک به زندانیان، ستاد دیه کشور است. جولایی خاطرنشان کرد: در سال های گذشته نیز با عده ای که با هدف کمک به زندانیان دردصد پول گرفتن از مردم بودند، برخورد شده و حتی در مواقع مورد نیاز از این شیادان شکایت کرده ایم. رییس ستاد دیه کشور گفت: در شکل گیری حرکت های خودجوش و مردمی کمک رسانی به نیازمندان، همواره افرادی سودجو و متخلف نفوذ کرده تا از این مسیر درآمدی کسب کنند. جولایی از مردم خواست به چنین تماس هایی اهمیت ندهند و موارد را با شماره تماس 88916012 تا 14 به ستاد دیه کشور جهت پیگیری اطلاع دهند. وی گفت: مردم به خاطر نیات پاک و علاقه مندی به انجام امور خیر، در مواقعی تحقیق نمی کنند و در تماس شیادان فریب آنان را می خورند. رییس ستاد دیه همچنین گفت: آن عده از افرادی که خود را وابسته به اداره کل و یا مددکار زندان معرفی می کنند، بدانند که جرم بزرگی مرتکب شده و قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد. جولایی افزود: شماره حساب ستاد دیه کاملا واضح است و همواره از طریق رسانه ها اعلام می شود. به گفته رییس ستاد دیه کشور، خودپردازهای ملت، رفاه، صادرات و تجارت نیز آماده دریافت کمک به هموطنان است.